23 kwietnia 2019 – HUMANEO
Podsumowujemy projekt „Gotowi do zmiany”

Podsumowujemy projekt „Gotowi do zmiany”

Zakończony został projekt „Gotowi do zmiany” realizowany w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. To kolejny już projekt w tym roku, który zrealizowało Stowarzyszenie HUMANEO. Projekt przeprowadzony został w okresie od 01.10.2017 do 31.01.2019 r.   Celem projektu „Gotowi do zmiany” było podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do […]

Skip to content