2 maja 2019 – HUMANEO
Czy możesz wszystko? Ruszamy z nowym projektem!

Czy możesz wszystko? Ruszamy z nowym projektem!

Humaneo po raz kolejny podejmuje działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach. Tym razem zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym na terenie województwa dolnośląskiego. Skorzystaj z poradnictwa zawodowego, warsztatów proaktywnego poszukiwania pracy, szkoleń zawodowych i wielu innych form wsparcia. Sprawdź szczegóły i zgłoś się do projektu.   Wsparcie w ramach projektu […]

Młodzież gotowa do zmiany: rozpoczęliśmy indywidualne poradnictwo zawodowe

Młodzież gotowa do zmiany: rozpoczęliśmy indywidualne poradnictwo zawodowe

W dniu 29. kwietnia 2019 roku rozpoczęły się spotkania indywidualne z doradcą zawodowym dla 2 grupy uczestników projektu „Młodzież gotowa do zmiany”. W realizowanym na terenie województwa lubuskiego projekcie biorą udział osoby w wieku od 15 do 29 lat bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu. Uczestnicy spełnili wszystkie […]

Skip to content