Beneficjenci – osoby wykluczone społecznie – HUMANEO
Czy kobieta po 50-tce odnajdzie się na rynku pracy?

Czy kobieta po 50-tce odnajdzie się na rynku pracy?

Wśród uczestników realizowanych przez Stowarzyszenie Humaneo projektów znajdują się osoby bezrobotne, zagrożone utratą pracy, a także byli przedsiębiorcy. Poznaj historię p. Grażyny Oniszczuk, która mimo dużej aktywności zawodowej zmagała się z utratą zatrudnienia oraz licznymi trudnościami na rynku pracy, które często stanowią problem dla kobiet po 50. roku życia.    - Kiedy moja firma upadła, [...]
Jesteś młody? Masz power?

Jesteś młody? Masz power?

Zapraszamy do zgłaszania się do projektu „młodzi z POWERem”. Jeżeli jesteś osobą w wieku 18-29 lat, nie uczestniczysz w kształceniu i szkoleniu, mieszkasz na obszarze woj. mazowieckiego (podregion ostrołęcki tj. powiaty: m. Ostrołęka, ostrołęcki, ostrowski, makowski, przasnyski, wyszkowski), jesteś bierny zawodowo, bezrobotny niezarejestrowany, masz niskie kwalifikacje - zgłoś koniecznie swój udział w projekcie.   Projekt [...]
Czy znasz Akademię Informatyczną CISCO?

Czy znasz Akademię Informatyczną CISCO?

Skorzystaj ze szkoleń, które prowadzimy w ramach „Akademii Informatycznej CISCO”. Projekt realizujemy do 31 listopada 2019 r. Sprawdź warunki uczestnictwa w projekcie i proponowane szkolenia.    Do projektu mogą zgłaszać się osoby dorosłe (od 18 roku życia) pracujące lub niepracujące, które zamieszkują województwo mazowieckie. Dodatkowo promowany będzie udział w projekcie osób o niskich kwalifikacjach, osób [...]
Młodzież gotowa do zmiany: rozpoczęliśmy indywidualne poradnictwo zawodowe

Młodzież gotowa do zmiany: rozpoczęliśmy indywidualne poradnictwo zawodowe

W dniu 29. kwietnia 2019 roku rozpoczęły się spotkania indywidualne z doradcą zawodowym dla 2 grupy uczestników projektu „Młodzież gotowa do zmiany”. W realizowanym na terenie województwa lubuskiego projekcie biorą udział osoby w wieku od 15 do 29 lat bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu. Uczestnicy spełnili wszystkie [...]
Podsumowujemy projekt „Gotowi do zmiany”

Podsumowujemy projekt „Gotowi do zmiany”

Zakończony został projekt „Gotowi do zmiany” realizowany w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. To kolejny już projekt w tym roku, który zrealizowało Stowarzyszenie HUMANEO. Projekt przeprowadzony został w okresie od 01.10.2017 do 31.01.2019 r.   Celem projektu „Gotowi do zmiany” było podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do [...]
Skip to content