Usługi – Szkolenia – HUMANEO
REKRUTUJEMY DO PROJEKTU. ZGŁOŚ SIĘ!

REKRUTUJEMY DO PROJEKTU. ZGŁOŚ SIĘ!

Realizujemy kolejny projekt, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia wśród osób młodych, także osób niepełnosprawnych. Zapraszamy do udziału w projekcie „Młodzież gotowa do zmiany”. Zgłoszenia przyjmujemy do 31.07.2019 r.   Projekt adresowany jest do osób w wieku od 15 do 29 lat, bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, niezarejestrowane w  Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w [...]
Jesteś młody? Masz power?

Jesteś młody? Masz power?

Zapraszamy do zgłaszania się do projektu „młodzi z POWERem”. Jeżeli jesteś osobą w wieku 18-29 lat, nie uczestniczysz w kształceniu i szkoleniu, mieszkasz na obszarze woj. mazowieckiego (podregion ostrołęcki tj. powiaty: m. Ostrołęka, ostrołęcki, ostrowski, makowski, przasnyski, wyszkowski), jesteś bierny zawodowo, bezrobotny niezarejestrowany, masz niskie kwalifikacje - zgłoś koniecznie swój udział w projekcie.   Projekt [...]
Podsumowujemy projekt „Gotowi do zmiany”

Podsumowujemy projekt „Gotowi do zmiany”

Zakończony został projekt „Gotowi do zmiany” realizowany w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. To kolejny już projekt w tym roku, który zrealizowało Stowarzyszenie HUMANEO. Projekt przeprowadzony został w okresie od 01.10.2017 do 31.01.2019 r.   Celem projektu „Gotowi do zmiany” było podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do [...]
Kontynuacja naboru uczestników projektu „Akademia Informatyczna CISCO”

Kontynuacja naboru uczestników projektu „Akademia Informatyczna CISCO”

Rekrutacja do projektu nadal trwa! Informujemy, że rekrutacja na specjalistycznie kursy komputerowe CCNA nadal trwa. Czekamy na osoby zainteresowane udziałem w projekcie! Jeśli chcesz poprawić swoje umiejętności oraz zdobyć kwalifikacje to już teraz możesz zgłosić się do kolejnej grupy, która przejdzie 100 godzinne szkolenie.
Weszli na rynek pracy z POWERem – kolejny projekt zakończony

Weszli na rynek pracy z POWERem – kolejny projekt zakończony

Projekt „Wejdź na rynek pracy z POWERem” został zakończony. Celem projektu było zwiększenie szans na rynku pracy dla 156 osób  w wieku 15-29 lat. Grupą docelowa projektu były  osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie woj. śląskiego, osoby pozostających bez pracy (130 osób biernych zawodowo i 25 bezrobotnych, w tym 12 osób długotrwale bezrobotnych), nieuczestniczące w kształceniu [...]
Skip to content