Strona projektu – Nowe Horyzonty!

Data aktualizacji strony: 30 października 2019 roku.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

  • w wieku 18 – 64 lat zamieszkujące na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego
  • bierne zawodowo lub bezrobotne
  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej
  • w tym również osoby niepełnosprawne

W projekcie mogą brać udział osoby zamieszkujące na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego w pow.  bartoszyckim (z wyłącz. gm. miejskiej Bartoszyce), pow. braniewskim (z wyłącz. gm. miejskiej Braniewo), pow. elbląskim (z wyłącz. gm. Milejewo) oraz pow. lidzbarskim (z wyłącz. gm. miejskiej Lidzbark Warm.).

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

  • stypendium szkoleniowe oraz stażowe
  • zwrot kosztów dojazdu
  • ubezpieczenie NNW dla uczestników stażu
  • pomoc w znalezieniu zatrudnienia
  • materiały dydaktyczne, catering

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:
ul. Warszawska 55
82-300 Elbląg
Tel: 605-202-933

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
W formie elektronicznej na adres: nowehoryzonty@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Humaneo realizuje w partnerstwie z Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk projekt „NOWE HORYZONTY!”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.