Strona projektu – „START do zatrudnienia!”

Data aktualizacji strony: 27 grudnia 2019 roku.

Projekt  „START do zatrudnienia!” (RPLD.08.02.01-10-0064/19realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

 

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla:

  • osób w wieku 30 lat i więcej;
  • bezrobotnych i biernych zawodowo czyli emerytów, rencistów;
  • o niskich kwalifikacjach;
  • mieszkańców woj. Łódzkiego;

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „START do zatrudnienia!” realizowany przez Stowarzyszenie Humaneo w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.01.2020 r. do momentu wyczerpania miejsc.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

  • Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.
  • Poczęstunek, materiały szkoleniowe, bezpłatne egzaminy zawodowe.
  • 3 miesięczne staże.
  • Ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego.
  • Stypendium szkoleniowe i stażowe.
  • Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:
ul. Orla 23, lok. 3
91-317 Łódź

tel.: 601-482-179, 534-332-120
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

W formie elektronicznej na adres:
sdz@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 1 924 983,06 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 732 484,06 zł