Strona projektu – Akademia informatyczna CISCO

Data aktualizacji strony: 23 maja 2019 roku.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do projektu mogą zgłaszać się osoby dorosłe (od 18 r. ż) pracujące lub niepracujące, które zamieszkują województwo mazowieckie.
Dodatkowo promowany będzie udział w projekcie:
– osób o niskich kwalifikacjach,
– osób zamieszkałych na obszarze wiejskim,
– kobiet,
– osób niepełnosprawnych,
– osób powyżej 50 roku życia,

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Akademia Informatyczna CISCO” realizowany jest przez STOWARZYSZENIE HUMANEO od 01. października 2018 do 31 listopada 2019 r.
Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.10.2018 r. do 31.08.2019 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Zakres wsparcia, wymiar, tematyka specjalistycznego kursu informatycznego:

 1. INCD 1 (Interconnecting Cisco Networking Devices) – 40h.
  Tematyka: budowa sieci, Ethernetowe sieci lokalne, Bezprzewodowe sieci lokalne, Routing, Sieci WAN, Zarządzanie środowiskiem sieciowym.
 2. INCD 2 – 40h.
  Tematyka: Wdrażanie małych sieci, Budowanie średniej wielkości sieci przełączalnej, Budowanie średniej wielkości sieci routowalnej, Implementacja OSPF, Implementacja EIGRP, Listy kontroli dostępu ACL, Zarządzanie przestrzenią adresów IP, Rozbudowa sieci LAN do WAN.
 3. Labolatorium – 20h.
  Tematyka: warsztaty, ćwiczenia i testowanie zdobytych umiejętności w ramach doskonalenia zawodowego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 1. Specjalistyczny kurs informatyczny CNNA – 100 h – prowadzący do podniesienia, uzupełnienia oraz potwierdzenia kwalifikacji zawodowych.
 2. Certyfikowane materiały szkoleniowe przygotowujące do zdania egzaminu CISCO CCNA.
 3. Możliwość uzyskania certyfikatu CISCO CCNA potwierdzającego zdobyte kwalifikacje.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:
ul. Zbrowskiego 14/16,
26-610 Radom

tel.: 605 547 091
Biura są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres:
akademiacisco@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE