HUMANEO – Stowarzyszenie HUMANEO
 
Lubuskie: skorzystaj z bezpłatnych form aktywizacji zawodowej

Lubuskie: skorzystaj z bezpłatnych form aktywizacji zawodowej

Na terenie województwa lubuskiego realizujemy projekt „Młodzież gotowa do zmiany”. Zapraszamy osoby w wieku od 15 do 29 lat bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu do skorzystania z bezpłatnych form aktywizacji zawodowej! Zgłoszenia przyjmujemy do 31.07.2019 r.   Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia wśród osób młodych, [...]
Młodzież gotowa do zmiany: rozpoczęliśmy indywidualne poradnictwo zawodowe

Młodzież gotowa do zmiany: rozpoczęliśmy indywidualne poradnictwo zawodowe

W dniu 29. kwietnia 2019 roku rozpoczęły się spotkania indywidualne z doradcą zawodowym dla 2 grupy uczestników projektu „Młodzież gotowa do zmiany”. W realizowanym na terenie województwa lubuskiego projekcie biorą udział osoby w wieku od 15 do 29 lat bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu. Uczestnicy spełnili wszystkie [...]
Młodzież gotowa do zmiany: Ruszyły pierwsze szkolenia!

Młodzież gotowa do zmiany: Ruszyły pierwsze szkolenia!

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy szkolenie dla pierwszej grupy projektu „Młodzież gotowa do zmiany” pn. "Kasjer – sprzedawca". Szkolenie obejmuje szereg zagadnień przygotowujących do pracy w zawodzie. Zajęcia potrwają do 22. maja 2019. Szkolenie obejmuje 120 godzin.   Program szkolenia „Kasjer – sprzedawca” obejmuje następujące zagadnienia: przepisy dotyczące uprawnień klienta z tytułu gwarancji i rękojmi, prawa [...]
Podsumowujemy projekt „Gotowi do zmiany”

Podsumowujemy projekt „Gotowi do zmiany”

Zakończony został projekt „Gotowi do zmiany” realizowany w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. To kolejny już projekt w tym roku, który zrealizowało Stowarzyszenie HUMANEO. Projekt przeprowadzony został w okresie od 01.10.2017 do 31.01.2019 r.   Celem projektu „Gotowi do zmiany” było podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do [...]
Województwo lubuskie: Zgłoś się do projektu

Województwo lubuskie: Zgłoś się do projektu

Zapraszamy do udziału w projekcie „Młodzież gotowa do zmiany”. Realizujemy kolejny projekt, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia wśród osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Zgłoszenia przyjmujemy do 31.07.2019 r.   Do projektu „Młodzież gotowa do zmiany” mogą zgłaszać się osoby w wieku od 15 do 29 lat bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, niezarejestrowane [...]
Blisko 3 mln złotych na rzecz bezrobotnych w woj. opolskim

Blisko 3 mln złotych na rzecz bezrobotnych w woj. opolskim

Blisko 3 miliony złotych pozyskało nowosądeckie Stowarzyszenie Humaneo, aby wesprzeć aktywizację zawodową mieszkańców województwa opolskiego. Filia w Brzegu, zlokalizowana przy ul. Piastowskiej, udzieliła wsparcia niemal trzystu uczestnikom projektów zrealizowanych na terenie województwa.     - Podjęliśmy decyzję o otwarciu kolejnego oddziału Humaneo w Brzegu w 2013 roku. Sytuacja na rynku pracy była wówczas dramatyczna – [...]
Skip to content