Weszli na rynek pracy z POWERem – kolejny projekt zakończony

Weszli na rynek pracy z POWERem – kolejny projekt zakończony

Projekt „Wejdź na rynek pracy z POWERem” został zakończony. Celem projektu było zwiększenie szans na rynku pracy dla 156 osób  w wieku 15-29 lat. Grupą docelowa projektu były  osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie woj. śląskiego, osoby pozostających bez pracy (130 osób biernych zawodowo i 25 bezrobotnych, w tym 12 osób długotrwale bezrobotnych), nieuczestniczące w kształceniu [...]
Projekt „Aktywni na rynku pracy” zakończony!

Projekt „Aktywni na rynku pracy” zakończony!

Z końcem minionego roku Stowarzyszenie HUMANEO zakończyło realizację projektu pn. „Aktywni na rynku pracy". Celem projektu była realizacja przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym kompleksowej ścieżki reintegracji, stworzonej indywidualnie dla każdego uczestnika projektu.  Realizacja kompleksowej ścieżki wsparcia doprowadziła do usamodzielnienia się uczestników projektu,  a także do uniezależnienia od finałowej pomocy instytucjonalnej. Pozytywny wpływ na sytuację zawodową [...]
Darmowe szkolenie: prawo jazdy kat. D

Darmowe szkolenie: prawo jazdy kat. D

Przed nami kolejny etap realizacji projektu „Kwalifikacje dla młodych”. Jeżeli chcesz zdobyć prawo jazdy i podnieść swoje kompetencje zawodowe zgłoś się do udziału w bezpłatnym szkoleniu na prawo jazdy kategorii D. Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, pomiędzy 21. a 29. rokiem życia, w tym do młodzieży, czyli osób do 25 roku życia, nieprzerwanie […]

HUMANEO UCZY JAK AKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY

HUMANEO UCZY JAK AKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY

Osoby bezrobotne i bierne zawodowo starając się uzyskać zatrudnienie i powrócić na rynek pracy często zmagają się z licznymi problemami. Stres, brak doświadczenia, czy też trudność w odnalezieniu się w nowej sytuacji dodatkowo potęgują strach przed rozpoczęciem aktywnego poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób chcących zwiększyć swoją aktywność na rynku pracy, Stowarzyszenie HUMANEO […]

„KIERUNEK -> PRACA”, CZYLI ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA

„KIERUNEK -> PRACA”, CZYLI ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA

Trwają działania aktywizacyjne w ramach pierwszej edycji projektu „Kierunek -> PRACA”, który jest realizowany przez Stowarzyszenie HUMANEO w partnerstwie z firmą Pretender. Jego głównym celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób w wieku powyżej 50. roku życia, bezrobotnych i biernych zawodowo, a także o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących teren województwa małopolskiego, w tym powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, […]

Służymy innym! Humaneo w liczbach

Służymy innym! Humaneo w liczbach

Od kilkunastu lat podejmujemy działania na rzecz aktywizacji zawodowej, a nasza aktywność koncentruje się przede wszystkim na kształceniu ustawicznym, potwierdzaniu kompetencji i kwalifikacji, edukacji i rynku pracy. Każdy dzień to nowe wyzwania, których najważniejszym elementem jest służba innym. Liczby mówią same za siebie. Od 2005 roku przeszkoliliśmy 64 865 osób, co przekłada się na 1 […]

Skip to content