DZIAŁALNOŚĆ

Prowadzimy działalność od 2005 roku, a nasza aktywność koncentruje się wokół obszarów powiązanych z kształceniem ustawicznym, certyfikacją kwalifikacji, edukacją i rynkiem pracy. Działając na rzecz aktywizacji zawodowej wspieramy nie tylko osoby bezrobotne, ale również niepełnosprawne i wykluczone społecznie.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów unijnych. Dzięki profesjonalnej i kompetentnej kadrze robimy to bardzo skutecznie, sięgając po środki finansowe ze źródeł krajowych i zagranicznych.

W ramach działalności HUMANEO prowadzimy szkolenia zawodowe, językowe, informatyczne, odpowiadające na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy.

Skip to content