11 GRUPA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „SPOŁECZNA ŚCIEŻKA AKTYWNOSĆI” ROZPOCZYNA COACHING INDUWIDUALNY

Przed 11 grupą Uczestników projektu „Społeczna ścieżka aktywności” kolejna forma wsparcia aktywizacji zawodowej – coaching indywidualny! Uczestnicy realizują go  ramach działalności na rzecz wspólnot lokalnych i wolontariatu. Wsparcie będzie udzielane Uczestnikom projektu w terminie od 4 do 9 listopada.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziesz na stronie  „Społeczna ścieżka aktywności”.

Projekt „Społeczna ścieżka aktywności” (POWR.01.04.00-00-0016/18), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 504 150,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 489 025,50 zł