10 lutego 2020 – HUMANEO
MŁODZI Z POWEREM: szkolenie „Pracownik biurowy z obsługą klienta”

MŁODZI Z POWEREM: szkolenie „Pracownik biurowy z obsługą klienta”

Z radością informujemy, iż następna grupa Uczestników Projektu „Młodzi z POWERem” zrealizowała szkolenie zawodowe. Szkolenie „Pracownik biurowy z obsługą klienta” odbyło się w terminie 28.10.2019 – 27.11.2019 roku. Mamy nadzieję, że uzyskana wiedza i kwalifikacje okażą się Państwu przydatne w dalszym życiu zawodowym! Szczegółowe informacje na temat projekty znajdziesz na stronie „Młodzi z POWERem”. Projekt „Młodzi […]

STAŻE ZAWODOWE OSTATNIM ETAPEM WSPARCIA PROJEKTOWEGO

STAŻE ZAWODOWE OSTATNIM ETAPEM WSPARCIA PROJEKTOWEGO

Przed uczestnikami ostatnich grup (VII, VIII, IX i X) projektu „Aktywizacja krok po kroku” pozostał najważniejszy etap wsparcia, czyli 4-miesięczne staże zawodowe, które pozwolą na nabycie praktycznych umiejętności w danym zawodzie.     To swoiste podsumowanie dotychczasowych, wieloetapowych działań, których celem jest wsparcie i aktywizacja osób biernych zawodowo lub bezrobotnych, a także zagrożonych ubóstwem lub […]

MŁODZI Z POWEREM: KOLEJNE STAŻE ZAWODOWE

MŁODZI Z POWEREM: KOLEJNE STAŻE ZAWODOWE

Z zadowoleniem zawiadamiamy, iż w styczniu 2020 roku kolejni Uczestnicy Projektu „Młodzi z POWERem” rozpoczęli realizację staży zawodowych. Życzymy powodzenia!    Projekt adresowany jest dla osób w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzieży NEET zamieszkujących NA obszarze woj. mazowieckiego podregion ostrołęcki tj. powiaty: m. Ostrołęka, ostrołęcki, ostrowski, makowski, […]

RUSZYŁ PROJEKT „NOWA DROGA WŁĄCZENIA”

RUSZYŁ PROJEKT „NOWA DROGA WŁĄCZENIA”

Od 1 stycznia Stowarzyszenie Humaneo rozpoczęło realizację projektu pn. „Nowa droga włączenia”, którego celem jest wzrost kompetencji społeczno-zawodowych grupy 72 uczestników (44 kobiet i 28 mężczyzn). Dotyczy to osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 15 lat i więcej, niepracujących, zamieszkałych w powiatach: lipnowskim, radziejowskim i włocławskim.    Projekt zakłada realizację programu aktywnej integracji […]

KOLEJNE FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ  W RAMACH PROJEKTU ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI

KOLEJNE FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W RAMACH PROJEKTU ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI

Informujemy, iż Uczestnicy grupy  X rozpoczynają 13.02.2020 r. Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy w ramach zad. 5 Indywidualne pośrednictwo pracy.   Równocześnie informujemy, iż 13.02.2020 r. grupa IX zaczyna szkolenie zawodowe „Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej” liczące łącznie 150 godzin. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie „Zrób krok w stronę aktywności”. Humaneo realizuje […]

Skip to content