26 lutego 2020 – HUMANEO
Możesz napisać do Inspektora Ochrony Danych

Możesz napisać do Inspektora Ochrony Danych

W celu uzyskania informacji w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych w ramach programu POWER prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Kontakt można nawiązać wysyłając korespondencję elektroniczną na adres IOD@miir.gov.pl lub bezpośrednio z IOD powołanym przez Beneficjenta realizującego projekt pod adresem iod@humaneo.pl.  

STAŁA ŚCIEŻKA ZAWODOWA: RUSZAMY ZE SZKOLENIAMI!

STAŁA ŚCIEŻKA ZAWODOWA: RUSZAMY ZE SZKOLENIAMI!

W najbliższych dniach rozpoczynamy szkolenia z zakresu „Pracownik biurowy z elementami sekretariatu” w Kędzierzynie Koźlim oraz „Pracownik biurowy z elementami sprzedawcy” w Kluczborku.   Szkolenia dla uczestników projektu „Stała ścieżka zawodowa” są bezpłatne. Ich rodzaj jest zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy. Pełen harmonogram […]

Skip to content