22 października 2020 – HUMANEO
REALIZUJEMY SZKOLENIE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU “NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z LEPSZEGO JUTRA”

REALIZUJEMY SZKOLENIE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU “NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z LEPSZEGO JUTRA”

Mieszkańcy woj. podkarpackiego biorący udział w projekcie „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” rozpoczynają realizacje szkoleń zawodowych. W szkoleniach zgodnie z założeniami projektu wezmą udział 84 osoby. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie lub podniesienie nowych kwalifikacji lub kompetencji. Osoby skierowane do odbycia szkolenia są zobowiązanie do uczestniczenia w szkoleniach, systematycznego […]

Skip to content