27 stycznia 2021 – HUMANEO
START DO ZATRUDNIENIA: KOLEJNA GRUPA UCZESTNIKÓW PROJEKTU!

START DO ZATRUDNIENIA: KOLEJNA GRUPA UCZESTNIKÓW PROJEKTU!

To już 17. grupa Uczestników projektu “START do zatrudnienia!”, która rozpoczyna udział w diagnozie predyspozycji i możliwości. Przed Uczestnikami opracowanie Indywidualnego Planu Działania, pomocnego w realizowaniu edukacyjnych i zawodowych planów i zamierzeń.   Każdy Uczestnik projektu “START do zatrudnienia” odbywa 4 godziny zajęć w ramach diagnozy swoich predyspozycji i możliwości. Podczas spotkań omawiane są następujące […]

NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z LEPSZEGO JUTRA: REALIZUJEMY KOLEJNE ETAPY PROJEKTU!

NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z LEPSZEGO JUTRA: REALIZUJEMY KOLEJNE ETAPY PROJEKTU!

Z przyjemnością informujemy, że Uczestnicy projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra!” właśnie dzisiaj przystąpili do realizacji kolejnych etapów udziału w projekcie. Przed nimi poradnictwo zawodowe oraz Warsztaty kompetencji społecznych. Celem obydwu etapów jest zwiększenie szans Uczestników projektu na odniesienie sukcesu na rynku pracy!   Warsztaty kompetencji społecznych Każdy Uczestnik projektu „Nie wykluczaj się z […]

BĄDŹ AKTYWNY ZAWODOWO NA NOWEJ „DRODZE KU ZATRUDNIENIU”

BĄDŹ AKTYWNY ZAWODOWO NA NOWEJ „DRODZE KU ZATRUDNIENIU”

Trwa rekrutacja do projektu „Droga ku zatrudnieniu”, który jest skierowany do osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych (niezarejestrowanych w urzędzie pracy), w tym osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach. Dodatkowo uczestnicy muszą zamieszkiwać na obszarze miasta Elbląga lub powiatów: braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego. To dobry moment, aby […]

Skip to content