Zakończono realizację projektu „Nowa ścieżka rozwoju”

Zakończono realizację projektu „Nowa ścieżka rozwoju”

Informujemy, że wraz z ostatnim dniem czerwca 2021 roku zakończyliśmy realizację projektu „Nowa ścieżka rozwoju”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 stycznia 2020 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach mających na celu trening kompetencji i umiejętności społecznych, w zajęciach z […]

Zakończono realizację projektu „Stała ścieżka aktywności”

Zakończono realizację projektu „Stała ścieżka aktywności”

Informujemy, że wraz z ostatnim dniem czerwca 2021 roku zakończyliśmy realizację projektu „Stała ścieżka aktywności”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 marca 2020 roku na terenie województwa podlaskiego i skierowany był do osób powyżej 15 roku życia. W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach z poradnictwa […]

Koniec realizacji projektu „Kierunek -> AKTYWIZACJA!”

Koniec realizacji projektu „Kierunek -> AKTYWIZACJA!”

Informujemy, że 30 czerwca 2021 roku zakończyliśmy realizację ostatniej formy wsparcia w projekcie, a mianowicie 4-miesięcznego stażu zawodowego. Tym samym realizacja projektu również dobiega końca. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od czerwca 2020 roku na terenie województwa łódzkiego, a jego uczestnikami były osoby wśród których istniało ryzyko ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Przez cały ten […]

Kolejne grupy zakończyły ostatnią formę wsparcia

Kolejne grupy zakończyły ostatnią formę wsparcia

Z radością informujemy, iż kolejni uczestnicy projektu „Mogę wszystko” zakończyli właśnie realizację ostatniej formy wsparcia, którą były staże zawodowe. Przez trzy miesiące mieli oni możliwość nabycia doświadczenia zawodowego oraz wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych. Dzięki wzięciu udziału w projekcie uczestnicy nabyli umiejętność poruszania się po rynku pracy oraz samodzielnego poszukiwania pracy. […]

Kolejna grupa bierze udział w zajęciach z pośrednictwa pracy

Kolejna grupa bierze udział w zajęciach z pośrednictwa pracy

W najbliższych dniach kolejni uczestnicy projektu „Z POWERem do zmian!” spotkają się z pośrednikiem pracy w celu zapoznania się z ofertami lokalnego rynku pracy. Oferty te zostaną dostosowane do indywidualnych kwalifikacji i kompetencji, które zostały zweryfikowane w trakcie realizacji pozostałych form wsparcia. Na każdego z uczestników przewidziano łącznie po 6 godzin zajęć podczas których będą […]

Skip to content