Koniec realizacji projektu „Mogę wszystko”

Koniec realizacji projektu „Mogę wszystko”

Informujemy, że w ostatnim czasie zakończyliśmy realizację projektu „Mogę wszystko”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 maja 2019 roku na terenie województwa dolnośląskiego, a jego uczestnikami były osoby w wieku 30 lat i więcej, które pozostawały bez zatrudnienia, w tym przede wszystkim osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W trakcie [...]
Grupa 20 – zajęcia z pośrednictwa pracy

Grupa 20 – zajęcia z pośrednictwa pracy

W najbliższych dniach uczestnicy projektu „START do zatrudnienia!” należący do grupy 20 spotkają się z pośrednikiem pracy w celu zapoznania się z ofertami lokalnego rynku pracy. Oferty te zostaną dostosowane do indywidualnych kwalifikacji i kompetencji, które zostały zweryfikowane w trakcie realizacji pozostałych form wsparcia. Na każdego z uczestników przewidziane zostały cztery dwugodzinne spotkania podczas których [...]
Skip to content