3-MIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE ROZPOCZĘTE!

1 lutego ostatni uczestnicy projektu „Kierunek PRACA” rozpoczęli 3-miesięczne staże zawodowe, które pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności w ramach nowych kwalifikacji zawodowych. 

 

To ostatni trzeci etap działań na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących powiaty: nowotarski, limanowski, nowosądecki, gorlicki, tarnowski i miasto Tarnów. Zakończenie stażu planowane jest na kwiecień.

Zanim uczestnicy projektu dotarli do realizacji stażu zawodowego, najpierw skorzystali z poradnictwa grupowego, w tym z warsztatów z zakresu proaktywnego poszukiwania pracy, a także z poradnictwa psychologicznego, z pośrednictwa pracy i indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, a także z bezpłatnych szkoleń. 

Ostatni trzeci etap, to możliwość zdobycia przez osoby bezrobotne praktycznych umiejętności, które znacznie zwiększą szansę na zdobycie pracy, a także pomogą w podniesieniu dotychczasowych kwalifikacji, a w wielu przypadkach na skuteczne przekwalifikowanie zawodowe.

Projekt „Kierunek → PRACA” realizowany przez Humaneo (Beneficjent) oraz PRETENDER Adrian Wronka (Partner) w okresie od 1.09.2018 do 31.03.2020r.

Odwiedź stronę główną projektu „Kierunek → PRACA”.