6 GRUP UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MOGĘ WSZYSTKO”

Dzięki działaniom w ramach projektu „Mogę wszystko” udało nam się zrekrutować już 6 grup uczestników. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób w wieku od 30 roku życia,  które pozostają bez zatrudnienia. Uczestnikami projektu mogą być osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Projekt realizowany jest mieszkańców województwa dolnośląskiego z obszarów objętych programem rewitalizacji.

 

Wsparcie, którego udzielamy w ramach projektu „Mogę wszystko” to przede wszystkim:

  • poradnictwo zawodowe z identyfikacją potrzeb uczestnika i opracowaniem IPD,
  • warsztaty proaktywnego poszukiwania pracy – zajęcia grupowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenie zawodowe,
  • aktywizacja zawodowa- staże zawodowe wsparcie indywidualne,
  • zwroty za dojazdy,
  • zwroty za osobę zależną.

Kandydat na uczestnika zostanie zakwalifikowany do projektu na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań projektowych.

 

Zapisy i kontakt:

Agata Witek – 605-202-933
Tomasz Nowak – 667-440-500
Patrycja Czarnecka – 609-371-184         

Lub osobiście pod adresem:
ul. Legnicka 7
57-200 Ząbkowice Śląskie

 

 Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie projektu „Mogę wszystko”.

 

Humaneo realizuje projekt „Mogę wszystko” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.