Zwroty za dojazdy

W ramach projektu Uczestnicy mogą starać się o zwroty za dojazdy za uczestnictwo w następujących formach wsparcia:

  • Zadanie 2. Aktywizacja społeczna – Kuźnia optymizmu oraz indywidualne wsparcie psychologiczne i prawne
  • Zadanie 3. Aktywizacja zawodowa i edukacyjna – Kuźnia fachowców – wsparcie grupowe
  • Zadanie 4. Aktywizacja zawodowa – Kuźnia fachowców – indywidualne szkolenia zawodowe
  • Zadanie 5. Aktywizacja zawodowa – staże zawodowe – wsparcie indywidualne

W celu uzyskania zwrotu poniesionych kosztów należy pobrać dokumenty zamieszczone na stronie projektu, wypełnić oraz przekazać do biura projektu.