Kolejna grupa rozpoczyna szkolenie

Z wielką przyjemnością informujemy, że kolejna grupa uczestników projektu „Akademia informatyczna CISCO” rozpoczęła szkolenie. Zajęcia rozpoczęły się  11. października w Warszawie.

 

W ramach kursu CCNA uczestnicy biorą udział w następujących zajęciach:

  • Moduł 1 – 40h. Tematyka: budowa sieci, Ethernetowe sieci lokalne, Bezprzewodowe sieci lokalne, Routing, Sieci WAN, Zarządzanie środowiskiem sieciowym.
  • Moduł 2 – 40h. Tematyka: Wdrażanie małych sieci, Budowanie średniej wielkości sieci przełączalnej, Budowanie średniej wielkości sieci routowalnej, Implementacja OSPF, Implementacja EIGRP, Listy kontroli dostępu ACL, Zarządzanie przestrzenią adresów IP, Rozbudowa sieci LAN do WAN.
  • Laboratorium – 20h. Tematyka: Rozszerzenie programu zajęć o część laboratoryjną w celu dopasowania programu do indywidualnych potrzeb Uczestników, wyrównania poziomu grupy, zapoznania ze sprzętem etc. Warsztaty, ćwiczenia i testowanie zdobytych umiejętności w ramach doskonalenia zawodowego.

 Uczestnikom szkolenia życzmy owocnych efektów nauki.

Szczegóły na temat projektu można znaleźć na stronie „Akademia informatyczna CISCO”.

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 844 800,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 760 320,00 zł