96 godzinne szkolenie ICT

Chcielibyśmy poinformować, że kolejną formą wsparcia w ramach projektu „Aktywizacja krok po kroku” dla Uczestników jest uczestnictwo w 96 godzinnym szkoleniu ICT, po którym Uczestnicy uzyskają kwalifikację, po zdaniu egzaminu ECCC z następujących modułów:

  • Informacja
  • Komunikacja
  • Tworzenie treści
  • Bezpieczeństwo
  • Rozwiązywanie problemów

Terminy zajęć grupowych:

  • 20.03.2019 – 26.04.2019 – grupa I
  • 21.03.2019 – 30.04..2019 – grupa II
  • 21.03.2019 – 30.04.2019 – grupa III
  • 21.03.2019 – 30.04.2019 – grupa IV

Życzymy owocnej nauki!