ADW: rozpoczynamy grupowe spotkania z doradcą

Informuje iż kolejną formą wsparcia w ramach projektu „Aktywna droga włączenia” są grupowe spotkaniach z doradcą zawodowym wsparcie obejmować będzie 16  godzin na grupę, mające na celu m.in. zbadanie i zdefiniowanie własnego problemu zawodowego, dokonanie adekwatnej oceny siebie planowanie własnej kariery zawodowej umiejętność poruszania się po rynku pracy.  Zajęcia rozpoczynają się w dniu 29.11.2019 r.