AKADEMIA INFORMATYCZNA CISCO: Zakończenie rekrutacji w projekcie

Informujemy, że rekrutacja w projekcie „Akademia Informatyczna CISCO” została zakończona. Rekrutacja zakończona została 31.10.2019 roku. Do projektu zostało zrekrutowanych 120 osób dorosłych zamieszkujących województwo mazowieckie.

 

Przypominamy, że projektu skierowany był do osób dorosłych (od 18 roku życia). Osoby te mogły być pracujące lub niepracujące. Uczestnikami byli mieszkańcy województwa mazowieckiego. W procesie rekrutacji dodatkowo promowany był udział osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na obszarze wiejskim, kobiet, osób niepełnosprawnych i osób powyżej 50 roku życia.

Kolejnym krokiem jest dalsza realizacja szkoleń i egzaminów po zakończonych szkoleniach.