„Akcja Kwalifikacja”: Dalszy ciąg rekrutacji do projektu

W dalszym ciągu można zapisywać się do projektu „Akcja Kwalifikacja”, w ramach którego realizowane są bezpłatne kursy komputerowe.

Celem Projektu jest uzyskanie kwalifikacji przez co najmniej 90% spośród 1512 osób z grupy docelowej w terminie 01.01.2021- 31.12.2023 r. poprzez realizację pozaszkolnych form kształcenia o następującej tematyce:

1. Tworzenie aplikacji internetowych Introduction to Programming Using HTML and CSS

2. Grafika komputerowa z wykorzystaniem Adobe Illustrator i Adobe Photoshop

3. Tester Oprogramowania 

4. Prince2 Foundations (wyczerpany limit miejsc)

Projekt adresowany jest do osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • jest osobą w wieku 18-49 lat
  • z własnej inicjatywy zgłasza chęć nabycia, podnoszenia lub uzupełnienia posiadanych kompetencji, kwalifikacji i umiejętności
  • uczy się, pracuje lub zamieszkuje w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
  • należy do grupy defaworyzowanej, tj. wykazuje największą lukę kompetencyjną i posiada największą potrzebę w dostępie do edukacji
  • nie jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą (w tym osobą, która zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej)

Więcej informacji na temat projektu wraz ze szczegółowym regulaminem: https://www.humaneo.pl/akcja-kwalifikacja/