„Akcja kwalifikacja”: Rekrutacja do projektu wciąż trwa!

W dalszym ciągu prowadzimy rekrutację do projektu „Akcja kwalifikacja”, gdzie realizowane są bezpłatne kursy komputerowe z następującego zakresu:

  • Grafika komputerowa z wykorzystaniem Adobe Illustrator i Adobe Photoshop (czas trwania kursu – 72 godziny, forma stacjonarna)
  • Tester oprogramowania (czas trwania kursu – 42 godziny, forma stacjonarna)

Projekt adresowany jest do osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • jest osobą w wieku 18-49 lat
  • z własnej inicjatywy zgłasza chęć nabycia, podnoszenia lub uzupełnienia posiadanych kompetencji, kwalifikacji i umiejętności
  • uczy się, pracuje lub zamieszkuje w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
  • należy do grupy defaworyzowanej, tj. wykazuje największą lukę kompetencyjną i posiada największą potrzebę w dostępie do edukacji
  • nie jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą (w tym osobą, która zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej)

W celu zapisania się na bezpłatny kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest pod linkiem: https://zawodowe.info.pl/tester-oprogramowania/

Po wypełnieniu formularza jeden z naszych pracowników będzie kontaktował się z Państwem w celu ustalenia szczegółowego harmonogramu zajęć. Liczba miejsc ograniczona – zapisz się już teraz!