AKTYWIZUJEMY PODKARPACIE! STARTUJE POŚREDNICTWO ZAWODOWE

Uczestnicy projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” już jutro rozpoczynają spotkania z pośrednikiem pracy. Celem spotkań jest zachęcenie osób biorących udział w projekcie do aktywnego poszukiwania pracy. W trakcie rozmowy pośrednik omawia oczekiwania i potrzeby Uczestnika projektu dot. poszukiwanego zatrudnienia. Każdemu uczestnikowi przedstawiane są interesujące oferty pracy.

Indywidualne spotkania to także okazja do wspólnego poszukiwania pracy. Uczestnicom biorącym udział w spotkaniach zostaną zwrócone poniesione koszty dojazdu.

Wśród licznych korzyści dla Uczestników wymienić należy m.in. bezpłatne szkolenia zawodowe, materiały szkoleniowe, catering, egzaminy zawodowe, 3-miesięczne staże zawodowe, stypendium szkoleniowe oraz stażowe i zwrot kosztów dojazdu.

Jeżeli chcesz dołączyć do Uczestników projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” zapoznaj się ze stroną projektu: więcej informacji.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 969 348,75 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 823 946,43 zł