AKTYWIZUJEMY ZAWODOWO WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE!

Jesteś mieszkańcem woj. warmińsko-mazurskiego? Szukasz bezpłatnych możliwości rozwoju zawodowego? Weź udział w projekcie „Z POWER-em na rynek pracy”! Przeczytaj więcej i poznaj szczegóły projektu!

 

Projekt „Z POWER-em na rynek pracy” adresowany jest dla osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, w tym do osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz osób bez doświadczenia zawodowego. Projekt jest skierowany wyłącznie dla osób zamieszkujących obszar województwa warmińsko-mazurskiego, a w szczególności osób z miast średnich, w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 80 osób, poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodową prowadzącą m.in. do uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz osiągnięcia minimalnego poziomu kryterium efektywności zatrudnieniowej.

W ramach projektu gwarantujemy bezpłatne wsparcie w postaci:

  • Identyfikacji potrzeb Uczestnika projektu i opracowania Indywidualnego Planu Działania
  • Poradnictwo zawodowe
  • Szkolenia zawodowe
  • Staże zawodowe
  • Pośrednictwo pracy

Wśród korzyści dla uczestników projektu należy wymienić także bezpłatne szkolenia zawodowe z egzaminem, prowadzącym do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem, materiały dydaktyczne, catering, stypendia szkoleniowe oraz stażowe, 3-miesięczne staże zawodowe, zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia oraz zwroty kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (dotyczy szkoleń i staży).

 

Do projektu można zgłaszać się w Biurze Projektu ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg. Telefonicznie  +48 605 202 933 lub mailowo: zpoweremnarynekpracy@humaneo.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Projekt ,,Z POWER-em na rynek pracy” POWR.01.02.01-28-0034/19
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.