AKTYWNA DROGA WŁĄCZENIA: 80-godzinne szkolenie zawodowe

Chcielibyśmy poinformować, że kolejną grupy  w ramach projektu „Aktywa droga włączenia” rozpoczynają  uczestnictwo w 80 godzinnym szkoleniu zawodowym, po którym Uczestnicy uzyskają kwalifikację, po zdaniu egzaminu zewnętrznego

Termin szkolenia:
13.01.2019 – 27.01.2019 – grupa II

13.01.2019 – 27.01.2019 – grupa III

13.01.2019 – 27.01.2019 – grupa IV

Życzymy sukcesów w nauce!

Informujemy, iż na bieżąco trwaj indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy dla uczestników projektu „ Aktywna droga włączenia”