AKTYWNA DROGA WŁĄCZENIA: grupowe warsztaty z psychologiem

Chcielibyśmy poinformować, że kolejną formą wsparcia w ramach projektu „Aktywna droga włączenia” dla Uczestników jest uczestnictwo w 16 godzinnych grupowych warsztatach z psychologiem, mające na celu m.in.  poszerzenie świadomości samego siebie, swoich celów.