AKTYWNA DROGA WŁĄCZENIA: rozpoczynamy wsparcie indywidualne

– Uczestnicy projektu będą uczestniczyli w indywidualnym wsparciu z coachem 3h na osobę,

– Uczestnicy projektu będą uczestniczyli w indywidualnym wsparciu z pośrednikiem pracy 8h na osobę.