Aktywna Szkoła – kompleksowe wsparcie aktywności fizycznej w ramach programu Ministra Sportu i Turystyki

2 kwietnia br. rozpoczął się nabór do programu Ministra Sportu i Turystyki „Aktywna Szkoła”. Program zakłada kompleksowe wsparcie aktywności fizycznej, skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży, ale także do osób dorosłych. Wnioski o przystąpienie do programu mogą składać organy prowadzące szkoły publiczne ????

Aktywna Szkoła to program stworzony z myślą o realizacji strategicznego celu w obszarze kultury fizycznej – Aktywne i zdrowe społeczeństwo. Zakłada on optymalne wykorzystanie przyszkolnej i samorządowej infrastruktury sportowej oraz zapewnieniu profesjonalnego wsparcia trenerskiego, umożliwiając aktywizację społeczeństwa na poziomie lokalnym ⛹️

W ramach Programu realizowane są trzy zadania:

➥ wspieranie działań sportowych na terenie szkół publicznych w weekendy – zadanie Aktywny Weekend;

➥ wspieranie działań aktywizujących prowadzonych na samorządowych obiektach sportowych – zadanie Aktywny Orlik;

➥ prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – zadanie Aktywny do kwadratu.

Program realizuje Fundacja „Orły Sportu”. Szczegółowe informacje wraz z regulaminem dostępne są pod adresem: www.aktywnaszkola.pl????????‍????

Zachęcamy do aplikowania ????