Ankieta ECCC

Ankieta dla uczestnika egzaminu ECCC
Na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalności z 2014 roku wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145).
Sending