AUDYT CYFROWY GWARANTEM BEZPIECZNYCH DANYCH W TWOJEJ FIRMIE!

Audyt Cyfrowy jest kompleksowym badaniem struktury bezpieczeństwa informacji w firmie. W trakcie badania weryfikacji poddawane są kompetencje pracowników w zakresie badanie dziedziny. Drugim ważnym elementem kompleksowego badania, jest sprawdzenia przygotowania firmy w zakresie użytkowanego sprzętu i oprogramowania.

 

Bezpieczeństwo danych w firmie jest obecnie kwestią fundamentalną. Utrata bezpieczeństwa informacji w konsekwencji prowadzi do strat finansowych, zakłóceń w funkcjonowaniu firmy, a także utraty pozycji na rynki i dobrego imienia firmy.

 

Co sprawdzamy w trakcie Audytu?

Audyt Podstawowy rozpoczynamy od audytu wstępnego. Na jego podstawie przekazujemy opinię o badanej jednostce i wydajemy odpowiednie rekomendacje. W trakcie Audytu Podstawowego wykonujemy badania ogólne firmy oraz kompetencji pracowników w zakresie bezpieczeństwa danych. Każdy z pracowników, którego kompetencje zostaną zbadane i potwierdzone uzyska międzynarodowy Certyfikat ECCC.

Audyt Zaawansowany zawiera w swoim zakresie wszystkie wymienione powyżej elementy Audytu Podstawowego. Decydując się na skorzystanie z Audytu Zaawansowanego uzyskasz dedykowany Program Audytu oraz wyselekcjonowane narzędzia, na podstawie których wykonane zostanie badanie. Na podstawie jego wyników przygotowany zostanie raport wstępny, zawierający ewentualne rekomendacje do wdrożenia. Po ich implementacji w raporcie ostatecznym potwierdzimy bezpieczeństwo danych w Twojej firmy międzynarodowy certyfikatem ECCC dla Twojej organizacji.

Ostatnim etapem współpracy jest przeprowadzenie Audytu Sprawdzającego. W jego zakresie mieści się ponowny audyt wstępny oraz czynności sprawdzające, których podsumowanie zawarte jest w raporcie zamykającym.

 

Kto może skorzystać z Audytu Cyfrowego?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, pracownikiem urzędu, placówki niepublicznej i każdej innej organizacji, w której wykorzystywana jest infrastruktura teleinformatyczna (telefony, komputery, faksy, itd.) możesz zgłosić swoją organizację do Audytu Cyfrowego! Dane z korespondencji elektronicznej, faktur, zamówień, przelewów… To informacje, o których bezpieczeństwo musisz zadbać!

 

Audyt Cyfrowy zupełnie ZA DARMO?

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo zlokalizowane jest na terenie woj. małopolskiego pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie, aby przeprowadzony Audyt Cyfrowy w Twojej firmie był dla Ciebie w 100% BEZPŁATNY. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Audyt Cyfrowego? Przeczytaj nasz szczegółowy INFORMATOR.

 

Posiadający wieloletnie doświadczenie w branży Stowarzyszenie Humaneo, firma audytorka Omega Audyt oraz międzynarodowy ośrodek certyfikujący Fundacja ECCC zapraszają do skorzystania z innowacyjnej usługi. Uzyskaj pewność, że Twoja firma jest odpowiednio zabezpieczona pod względem cyfrowym –zarówno w zakresie infrastruktury sprzętowej, jak i kompetencji pracowników. Jeżeli audyt wykaże jakiekolwiek nieprawidłowości przekażemy odpowiednie rekomendacje, których wdrożenie zapewni sukces Twojej firmie w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego.