AUDYT CYFROWY

Czy dane w Twojej firmie sa bezpieczne?

Sprawdź: WYKONAJ AUDYT CYFROWY

PO CO AUDYT CYFROWY?

Audyt Cyfrowy jest kompleksowym badaniem struktury bezpieczeństwa informacji w firmie. W trakcie badania weryfikacji poddawane są kompetencje pracowników oraz przygotowanie firmy w zakresie użytkowanego sprzętu i oprogramowania. Bezpieczne dane klientów i kontrahentów gwarantują ciągłość funkcjonowania firmy, maksymalizują zyski, a także pomagają w pomnażaniu możliwości i szans biznesowych.

Wiarygodna firma to jeden z najczęściej poszukiwanych kontrahentów. Zagwarantuj Twojej organizacji większą wiarygodność, dzięki przetwarzaniu informacji w odpowiedni, chroniony sposób.

Zarządzaj danymi w swojej firmie w sposób zaplanowany. Od dzisiaj każdy z Twoich pracowników wie w jaki sposób ma postępować, aby zapewnić ochronę przetwarzanych w Twojej firmie informacji.

Prawidłowy sposób obsługi przetwarzania danych w organizacji jest ważny także ze względu na aktualne wymogi legislacyjne. Sprawdź, czy Twoja firma przejdzie pozytywnie każdą kontrolę.

JAK PRZEBIEGA AUDYT CYFROWY?

ETAP I: Audyt podstawowy

Rozpoczynamy od audytu wstępnego. Na jego podstawie przekazujemy opinię o badanej jednostce i wydajemy odpowiednie rekomendacje. W trakcie Audytu Podstawowego wykonujemy badania ogólne firmy oraz kompetencji pracowników w zakresie bezpieczeństwa danych. Każdy z pracowników, którego kompetencje zostaną zbadane i potwierdzone uzyska międzynarodowy Certyfikat ECCC.

ETAP II: Audyt zaawansowany

Uzyskasz dedykowany Program Audytu oraz wyselekcjonowane narzędzia, na podstawie których wykonane zostanie badanie. Dzięki jego wynikom przygotowany zostanie raport wstępny, zawierający ewentualne rekomendacje do wdrożenia. Po ich implementacji w raporcie ostatecznym potwierdzimy bezpieczeństwo danych w Twojej firmy międzynarodowy certyfikatem ECCC dla Twojej organizacji.

ETAP III: Audyt sprawdzajacy

W jego zakresie mieści się ponowny audyt wstępny oraz czynności sprawdzające. Jednostka Audytowana może skorzystać z usługi przeprowadzenia czynności sprawdzających, czyli zbadania czy klient poprawnie wdrożył rekomendacje. Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających klient otrzymuje Raport zamykający potwierdzający „ład informatyczny” w organizacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Audyt Cyfrowego? Przeczytaj nasz szczegółowy INFORMATOR.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z AUDYTU?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, pracownikiem urzędu, placówki niepublicznej i każdej innej organizacji, w której wykorzystywana jest infrastruktura teleinformatyczna (telefony, komputery, faksy, itd.) możesz zgłosić swoją organizację do Audytu Cyfrowego!

Dane z korespondencji elektronicznej, faktur, zamówień, przelewów… To informacje, o których bezpieczeństwo musisz zadbać!

BEZPŁATNY AUDYT CYFROWY?

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo zlokalizowane jest na terenie woj. małopolskiego pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie, aby przeprowadzony Audyt Cyfrowy w Twojej firmie był dla Ciebie w 100% BEZPŁATNY. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

KONTAKT

Zakres merytoryczny Audytu Cyfrowego, a w konsekwencji jego przebieg, czas trwania i koszt uzależnione są od Państwa preferencji. Dlatego zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami:

Marek Jakubowski
tel.: +48 605 082 928
marek.jakubowski@humaneo.pl

Skip to content