AUDYT CYFROWY

Czy dane w Twojej firmie są bezpieczne?

Sprawdź: WYKONAJ AUDYT CYFROWY!

PO CO AUDYT CYFROWY?

Audyt Cyfrowy jest kompleksowym badaniem struktury bezpieczeństwa informacji w firmie. W trakcie badania weryfikacji poddawane są kompetencje pracowników oraz przygotowanie firmy w zakresie użytkowanego sprzętu i oprogramowania. Bezpieczne dane klientów i kontrahentów gwarantują ciągłość funkcjonowania firmy, maksymalizują zyski, a także pomagają w pomnażaniu możliwości i szans biznesowych.

Wiarygodna firma to jeden z najczęściej poszukiwanych kontrahentów. Zagwarantuj Twojej organizacji większą wiarygodność, dzięki przetwarzaniu informacji w odpowiedni, chroniony sposób.

Zarządzaj danymi w swojej firmie w sposób zaplanowany. Od dzisiaj każdy z Twoich pracowników wie w jaki sposób ma postępować, aby zapewnić ochronę przetwarzanych w Twojej firmie informacji.

Prawidłowy sposób obsługi przetwarzania danych w organizacji jest ważny także ze względu na aktualne wymogi legislacyjne. Sprawdź, czy Twoja firma przejdzie pozytywnie każdą kontrolę.

JAK PRZEBIEGA AUDYT CYFROWY?

Rozpoczynamy od audytu wstępnego. Na jego podstawie przekazujemy opinię o badanej jednostce i wydajemy odpowiednie rekomendacje. W trakcie Audytu Podstawowego wykonujemy badania ogólne firmy oraz kompetencji pracowników w zakresie bezpieczeństwa danych. Każdy z pracowników, którego kompetencje zostaną zbadane i potwierdzone uzyska międzynarodowy Certyfikat ECCC.

Uzyskasz dedykowany Program Audytu oraz wyselekcjonowane narzędzia, na podstawie których wykonane zostanie badanie. Dzięki jego wynikom przygotowany zostanie raport wstępny, zawierający ewentualne rekomendacje do wdrożenia. Po ich implementacji w raporcie ostatecznym potwierdzimy bezpieczeństwo danych w Twojej firmy międzynarodowy certyfikatem ECCC dla Twojej organizacji.

W jego zakresie mieści się ponowny audyt wstępny oraz czynności sprawdzające. Jednostka Audytowana może skorzystać z usługi przeprowadzenia czynności sprawdzających, czyli zbadania czy klient poprawnie wdrożył rekomendacje. Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających klient otrzymuje Raport zamykający potwierdzający „ład informatyczny” w organizacji.

 Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Audyt Cyfrowego? Przeczytaj nasz szczegółowy INFORMATOR.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ
Z AUDYTU CYFROWEGO?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, pracownikiem urzędu, placówki niepublicznej i każdej innej organizacji, w której wykorzystywana jest infrastruktura teleinformatyczna (telefony, komputery, faksy, itd.) możesz zgłosić swoją organizację do Audytu Cyfrowego!

Dane z korespondencji elektronicznej, faktur, zamówień, przelewów… To informacje, o których bezpieczeństwo musisz zadbać!

Audyt Cyfrowy zupełnie ZA DARMO?

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo zlokalizowane jest na terenie woj. małopolskiego pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie, aby przeprowadzony Audyt Cyfrowy w Twojej firmie był dla Ciebie w 100% BEZPŁATNY. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

KONTAKT

Zakres merytoryczny Audytu Cyfrowego, a w konsekwencji jego przebieg, czas trwania i koszt uzależnione są od Państwa preferencji. Dlatego zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami:

Marek Jakubowski
tel.: +48 605 082 928
marek.jakubowski@humaneo.pl