Szkolenie ODN: Plastyka sensoryczna jako jedna z głównych form aktywności dziecka  Szkolenie dedykowane dla nauczycieli przedszkola

Szkolenie ODN: Plastyka sensoryczna jako jedna z głównych form aktywności dziecka Szkolenie dedykowane dla nauczycieli przedszkola

Plastyka sensoryczna jako jedna z głównych form aktywności dziecka   Szkolenie dedykowane dla nauczycieli przedszkola  Głównym zadaniem nauczyciela, opiekuna, rodzica jest wpływanie na wszechstronny rozwój dziecka zgodny z jego potrzebami i zainteresowaniami. Wychowanie plastyczne daje możliwość aktywnego obcowania dziecka z różnymi rodzajami sztuki plastycznej, dzięki czemu wpływa na jego własną ekspresję twórczą, a także rozwija […]

Szkolenie ODN: Myślenie wizualne w szkole – jak tworzyć i wykorzystać notatki graficzne na lekcji

Szkolenie ODN: Myślenie wizualne w szkole – jak tworzyć i wykorzystać notatki graficzne na lekcji

Myślenie wizualne w szkole – jak tworzyć i wykorzystać notatki graficzne na lekcji Celem szkolenia jest poznanie różnych form notatek graficznych i sposobów ich zastosowania oraz inspiracja i zdobycie nowych, atrakcyjnych narzędzi do pracy z uczniami. Zakres szkolenia obejmuje przedstawienie rodzajów notatek graficznych, zasad i sposobów ich tworzenia, oraz praktyczne wykorzystanie myślenia wizualnego w pracy […]

Szkolenie ODN: Mnemotechniki – jak je wykorzystać w procesie dydaktycznym

Szkolenie ODN: Mnemotechniki – jak je wykorzystać w procesie dydaktycznym

Mnemotechniki – jak je wykorzystać w procesie dydaktycznym Celem szkolenia jest poznanie technik skutecznego zapamiętywania – mnemotechnik i sposobów ich zastosowania w szkole oraz inspiracja i zdobycie nowych, atrakcyjnych narzędzi do pracy z uczniami. Szkolenie skupione jest wokół technik zapamiętywania, myślenia wizualnego, storytellingu i praktycznych sposobów ich wykorzystania w szkole. W programie m.in.: podstawy neurodydaktyki, […]

Szkolenie ODN: Neurodydaktyka – uczenie przyjazne mózgowi

Szkolenie ODN: Neurodydaktyka – uczenie przyjazne mózgowi

Neurodydaktyka – uczenie przyjazne mózgowi Celem szkolenia jest inspiracja i zdobycie nowych, atrakcyjnych narzędzi do pracy z uczniami. Szkolenie skupione jest wokół zagadnień związanych z efektywną nauką przyjazną mózgowi. Zakres tematyczny szkolenia to: podstawy neurodydaktyki, techniki zapamiętywania-mnemotechniki, myślenie wizualne, technika szybkiego czytania, motywacja, trening uważności – Mindfulness i trening relaksacyjny. W programie m.in.: podstawy neurodydaktyki […]

Szkolenie ODN: Kształtowanie umiejętności społecznych

Szkolenie ODN: Kształtowanie umiejętności społecznych

Kształtowanie umiejętności społecznych – zajęcia warsztatowe Celem szkolenia jest kształtowanie kompetencji i umiejętności niezbędnych do efektywnego funkcjonowania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje kwestie: samooceny, komunikacji międzyludzkiej, asertywności, autoprezentacji oraz motywacji. W programie m.in.: uwarunkowania samooceny oraz rola obrazu siebie w osobowym funkcjonowaniu człowieka, kształtowanie świadomości poczucia własnej wartości, wiary […]

Skip to content