„Na stałej drodze włączenia”: Zakończyliśmy nabór do projektu

„Na stałej drodze włączenia”: Zakończyliśmy nabór do projektu

Z radością informujemy, iż do projektu przystąpiło już 70 osób. Dla uczestników z dwóch ostatnich grup zostały zaplanowane zajęcia wsparcia aktywizacji społecznej i zawodowej. Od pierwszych spotkań będzie zależało wsparcie jakie otrzymają w kolejnych tygodniach. Działania te skupiają się na weryfikacji oddalenia od rynku pracy i wykluczenia społecznego, analizie powodu obecnej sytuacji oraz potencjału jaki […]

„Ku integracji!”: Rekrutacja do projektu nadal trwa

„Ku integracji!”: Rekrutacja do projektu nadal trwa

Rekrutacja do projektu „Ku integracji!” nadal trwa! W ramach projektu uczestnik ma możliwość skorzystać z poniższych form wsparcia: diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji; indywidualne poradnictwo specjalistyczne; trening umiejętności społecznych; pośrednictwo pracy; szkolenia zawodowe; staż zawodowy. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu! Więcej informacji: https://www.humaneo.pl/ku-integracji/

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023: 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. […]

Kontynuujemy rekrutację do projektu „Ku integracji!”

Kontynuujemy rekrutację do projektu „Ku integracji!”

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa! Sprawdź warunki udziału w projekcie „Ku integracji!” i dołącz do uczestników. Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby, które łącznie spełniają następujące warunki: zamieszkuje (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w jednym z powiatów: elbląskim, ostródzkim, iławskim, w gminie, w której procent osób korzystających […]

Weź udział w webinarium z zakresu ochrony danych osobowych w placówce oświatowej

Weź udział w webinarium z zakresu ochrony danych osobowych w placówce oświatowej

Szanowni Państwo, wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2022/23. Przy tej okazji pragniemy zaprosić Państwa do udziału w webinarium, o tematyce ochrony danych osobowych w placówce oświatowej. Będzie ono miało krótki, syntetyzujący charakter, a przede wszystkim pozwoli każdemu z Uczestników odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest odpowiednio przygotowany, biorąc pod uwagę przepisy prawa,  do ochrony danych […]

Skip to content