Zakończono realizację projektu „Z POWER-em na rynek pracy”

Zakończono realizację projektu „Z POWER-em na rynek pracy”

Informujemy, że wraz z ostatnim dniem lipca 2021 roku zakończyliśmy realizację projektu „Z POWER-em na rynek pracy”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 września 2020 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i skierowany był do osób w wieku od 18 do 29 lat. W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między […]

Zajęcia z pośrednictwa pracy dla kolejnej grupy

Zajęcia z pośrednictwa pracy dla kolejnej grupy

Z radością informujemy, że jeszcze w tym tygodniu kolejni uczestnicy projektu „Stała ścieżka rozwoju” wezmą udział w następnej formie wsparcia, a mianowicie w grupowych spotkaniach z pośrednikiem pracy. Głównym celem spotkań będzie przygotowanie uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto każda z osób zostanie zapoznana z metodami poszukiwania pracy oraz przepisami prawnymi związanymi z podjęciem zatrudnienia, dzięki […]

Staże zawodowe – ostatnia prosta

Staże zawodowe – ostatnia prosta

Z wielką radością informujemy, że już ponad 100 uczestników projektu „START do zatrudnienia!” ukończyło ostatnią formę wsparcia, którą były trzymiesięczne staże zawodowe. Tym samym osoby te zakończyły swój udział w projekcie i uzyskały dokument potwierdzający nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Wraz z upływem kilku poprzednich miesięcy uczestnicy brali aktywny udział w różnorodnych zajęciach ze specjalistami, między innymi […]

Grupa 11 – poradnictwo zawodowe grupowe

Grupa 11 – poradnictwo zawodowe grupowe

Kolejni uczestnicy projektu „Droga ku zatrudnieniu” niebawem rozpoczną swój udział w grupowych zajęciach z poradnictwa zawodowego. Zajęcia te zostaną podzielone na 6 spotkań po 5 godzin i będą one miały za zadanie przygotować uczestników na następną formę wsparcia, którą będą bezpłatne szkolenia zawodowe. Zakres tematyczny zajęć wygląda następująco: 1)  Informacje na temat instytucji, które mogą […]

Grupa 1 zakończyła swój udział w projekcie

Grupa 1 zakończyła swój udział w projekcie

Z wielką radością informujemy, iż w ostatnich dniach uczestnicy projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” należący do grupy 1 zakończyli swój udział w kwalifikacyjnym kursie zawodowym INF.04 „Technik informatyk”. Kurs został podzielony na jedenaście modułów, a ich łączny czas trwania wyniósł aż 550 godzin. Przez kilka ostatnich miesięcy uczestnicy poprzez aktywny udział w zajęciach mieli […]

Skip to content