BĄDŹ AKTYWNY ZAWODOWO NA NOWEJ „DRODZE KU ZATRUDNIENIU”

Trwa rekrutacja do projektu „Droga ku zatrudnieniu”, który jest skierowany do osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych (niezarejestrowanych w urzędzie pracy), w tym osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach. Dodatkowo uczestnicy muszą zamieszkiwać na obszarze miasta Elbląga lub powiatów: braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego.

To dobry moment, aby zgłosić się do projektu, ponieważ rekrutacja trwa jeszcze tylko do 28 lutego 2021 r. Dlatego warto wiedzieć jakie korzyści czekają na osoby, które wezmą w nim udział. Należą do nich: bezpłatne szkolenia zawodowe z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje, bezpłatne materiały dydaktyczne, catering, stypendia szkoleniowe oraz stażowe, 4-miesięczne staże zawodowe oraz zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia. 

Główny cel projektu, to podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 120 osób – w tym 66 kobiet i 54 mężczyzn – poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizacyjnych. Obejmują one (w zależności od potrzeb): 

  • identyfikację i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, 
  • poradnictwo zawodowe, 
  • szkolenia zawodowe, 
  • staże i pośrednictwo pracy.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie projektu: 

Zgłoszenia do projektu

Chętne osoby do udziału w projekcie „Droga ku zatrudnieniu”, zapraszamy do Biura projektu: 

ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg,
tel. +48 605 202 933,
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Zgłaszać można się także poprzez kontakt mailowy na adres: drogakuzatrudnieniu@humaneo.pl