Bezpieczeństwo danych, informacji i treści cyfrowych w pracy nauczyciela

Szkolenie zgodne z ECCC DIGCOMP

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z urządzeniami działającymi w środowisku cyfrowym oraz bezpieczeństwem informacji w środowisku cyfrowym. Uczestnicy poznają zagadnienia związane z interakcją zdrowia i dobrostanu z technologiami cyfrowymi, jak również z interakcją środowiska i technologii cyfrowych.

W programie m.in.:

ochrona urządzeń i treści cyfrowych, ryzyka i zagrożenia w środowiskach cyfrowych, środki bezpieczeństwa i ochrony, sposoby użytkowania i udostępniania informacji, zasady polityki prywatności dotyczące sposobów przetwarzania danych osobowych w usługach cyfrowych, ochrona danych osobowych i prywatności w środowiskach cyfrowych, zagrożenia zdrowia wynikające ze stosowania technologii cyfrowych, technologie cyfrowe sprzyjające dobrostanowi społecznemu i włączaniu społecznemu, wpływ technologii cyfrowych na środowisko, wpływ środowiska na technologie cyfrowe. Zajęcia mają charakter wykładowy. Mogą być zakończone są testem wiedzy, po zaliczeniu którego Uczestnicy otrzymają dodatkowo certyfikat ECCC DIGCOMP.

TRENER

Łukasz Gomółka

Absolwent studiów inżynierskich Wydziału Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Tytuł magistra zdobył w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, kierunek: matematyka). Ukończył również Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu zdobywając uprawnienia pedagogiczne w zakresie edukacji matematyczno – informatycznej. Z Humaneo współpracuje od 2009 roku, jako kluczowy trener IT, kierownik działu badawczo – rozwojowego, doradca zawodowy. Przeprowadził ponad 4000 godzin szkoleń z obszaru IT, m.in. szkolenia trenerskie z pakietu Office, szkolenia urzędników z zakresu obliczeń arkuszowych, szkolenia nauczycieli z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych, obsługi platformy moodle, robotyki. Posiada również doświadczenie w tworzeniu i udostępnianiu multimedialnych treści edukacyjnych, koordynacji projektów IT, tworzeniu baz danych, raportów i analiz finansowych, testowaniu oprogramowania.

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Forma:

stacjonarna lub zdalna

Szkolenie prowadzi:

Łukasz Gomółka informatyk, trener i egzaminator ECCC

Zapraszamy do kontaktu z Humaneo w celu ustalenia szczegółowych warunków realizacji usługi:

Dorota Dyszkiewicz: dorota.dyszkiewicz@humaneo.pl tel. 663 031 704

Tomasz Nowak: tomasz.nowak@humaneo.pl tel. 662 005 102

LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Skip to content