Blisko 3 mln złotych na rzecz bezrobotnych w woj. opolskim

Blisko 3 miliony złotych pozyskało nowosądeckie Stowarzyszenie Humaneo, aby wesprzeć aktywizację zawodową mieszkańców województwa opolskiego. Filia w Brzegu, zlokalizowana przy ul. Piastowskiej, udzieliła wsparcia niemal trzystu uczestnikom projektów zrealizowanych na terenie województwa.

 

 

Podjęliśmy decyzję o otwarciu kolejnego oddziału Humaneo w Brzegu w 2013 roku. Sytuacja na rynku pracy była wówczas dramatyczna – pracy nie miało około 35% mieszkańców – powiedział  Krzysztof Juryk, prezes zarządu Stowarzyszenia Humaneo.

Działania na rzecz aktywizacji zawodowej mają swoje źródło w Brzegu, jednak ich zasięg obejmuje całe województwo. Dotychczas zrealizowano projekty pn. „Akademia doradztwa edukacyjnego”, „Nowy zawód – nowe perspektywy” i „Dobry zawód – lepsza praca!” na łączną kwotę 2 945 tys. złotych.

Obecnie trwa rekrutacja do kolejnego projektu „Nowa ścieżka zawodowa”, realizowanego przez Humaneo na terenie województwa opolskiego. – Realizujemy różnego rodzaju projekty, które są podparte spotkaniami z doradcą zawodowym, z coachem i pośrednikiem pracy – mówi Katarzyna Pacholewicz, pracownik Stowarzyszenia Humaneo filia Brzeg.

 

Nie tylko aktywizacja zawodowa

HUMANEO służy pomocą osobom bezrobotnym, o niskich kwalifikacjach zawodowych, a także z problemami zdrowotnymi  i osobistymi, aby zwiększyć ich szansę powrotu i utrzymania się na rynku pracy. Magdalena Kamion profesjonalny doradca zawodowy za szczególnie ważne  uważa wspieranie osób nieaktywnych zawodowo w rozwiązywaniu ich osobistych problemów – Jeśli człowiek nie uporządkuje sobie  swoich problemów osobistych to trudno mu znaleźć pracę. A nawet jeśli już ją znajdzie to utrzymanie się na rynku pracy jest też problemem – powiedziała Magdalena Kamion. – Myślę, że Humaneo to dobre miejsce, dla Brzegu dobre, bo coś się tutaj dzieje, zajmujemy się bezrobotnymi – dodała w rozmowie.

Zakres wsparcia udzielanego przez pracowników Humaneo bardzo często wykracza poza przyjęte w branży standardy. Mówią o tym sami uczestnicy projektów. Dziewczyny nie tylko pomagają w tym temacie, w którym pracują i w tym do czego są przysposobione tylko nawet pomagają w innych typowo domowych, życiowych, mieszkaniowych, nawet w urzędach – komentował Witold Łukawiecki, uczestnik projektu.

Udział w szkoleniach organizowanych przez Humaneo dla wielu nieaktywnych zawodowo osób jest szansą na realizację zawodowych marzeń. – Pomogły mi coś osiągnąć, zdobyć dokumenty zawodowe i przeżyć przygodę, poprzez to szkolenie i staż mogłam poznać wiele osób – powiedziała Iwona Kamińska, uczestniczka szkolenia pn. opiekun osób starszych.

Wśród uczestników realizowanych przesz Humaneo projektów znajdują się także byli przedsiębiorcy. – Kiedy moja firma upadła, mi jako kobiecie po pięćdziesiątce było bardzo ciężko znaleźć pracę. Gdy Humaneo do mnie zadzwoniło bardzo się ucieszyłam i im dłużej rozmawiałam z panią z Humaneo to tym bardziej byłam zainteresowana jednym z kursów – powiedziała Grażyna, uczestniczka projektu. –  Ten kurs bardzo dużo mi dał. Wykładowca był profesjonalny, mieliśmy także catering, Humaneo o to zadbało. Pamiętam zachętę Pani Wiktorii, która zawsze nakłaniała mnie do tego, aby chodzić na zajęcia i aby wykorzystać tę szansę. Kurs pomógł mi także finansowo. Po kursie znalazłam staż, który pomogło mi znaleźć Humaneo i dzięki temu stażowi i zarobionym środkom zaczęłam dbać bardziej o siebie. Ten kurs pozwolił mi wypłynąć na szerokie horyzonty. Byłam społecznie wykluczona, a teraz powróciłam do społeczeństwa. Czekam z utęsknieniem, dzwonię do Humaneo i pytam, kiedy kolejny ciekawy kurs dla kobiet po 50-tce, szczególnie, że do emerytury jeszcze trochę zostało – dodaje.

 

Współpraca na rzecz aktywizacji

Wśród byłych uczestników naszych szkoleń mamy osoby, które do dzisiaj pracują i z których pracy przedsiębiorcy są zadowoleni. Każda osoba, która znajdzie zatrudnienie lub zostanie na stażu to dla nas wielki sukces – komentuje Iwona Doszna, pracownik filii Humaneo w Brzegu.

Te słowa potwierdza przedsiębiorca z Pisarzowic: – Nasza firma współpracuje z Humaneo, mamy zakład stolarski, produkujemy meble. Mieliśmy pracownika z polecenia na stażu. Pracuje u nas już ponad pół roku, już drugą umowę ma podpisaną. Był na stażu jako stolarz, później miał szkolenia na wózki widłowe. Chłopak umie się znaleźć w stolarni, kilka razy w tygodniu obsługuje wózek widłowy. Znalazł swoje miejsce na ziemi i prawdopodobnie będzie pracował tutaj dłużej.

Pracownicy filii Humaneo w Brzegu współpracują m.in. z Brzeskim Stowarzyszeniem Amazonek. Jego prezes w oficjalnym piśmie skierowanym do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wyraziła aprobatę dla wspólnie podejmowanych działań.  Jak czytamy w piśmie: „Możliwość wzięcia udziału w szkoleniu zawodowym oraz stażu umożliwiły Naszym Amazonkom stopniowy powrót do funkcjonowania w społeczeństwie (…). Wyrażam chęć dalszej współpracy z Humaneo, jako firmą bardzo profesjonalną, która ze zrozumieniem wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Uczestników projektów.”. To jest bardzo chwalebne, że Humaneo tutaj jest – dodaje Barbara Chimiak – Prezes Brzeskiego Stowarzyszenia Amazonek „BSA”.

 

Perspektywy

Jeżeli jesteś osobą od 15 do 29 roku życia, nie pracujesz, nie uczysz się lub kontynuujesz naukę w trybie zaocznym, zgłoś swój udział w kolejnym projekcie, realizowanym przez Humaneo na terenie woj. Opolskiego, pn. „Nowa ścieżka zawodowa”.

W ramach projektu „Nowa ścieżka zawodowa” przeprowadzone zostały już pierwsze kursy. – Do tej pory zrealizowaliśmy trzy szkolenia: wizaż z elementami stylizacji paznokci, pracownik kadrowo-płacowy oraz pracownik z elementami IT. Najbliższe szkolenie, które będziemy realizować to administracja magazynowa z elementami logistyki – zachęcaKatarzyna Pacholewicz.

Humaneo zapewnia uczestnikom projektu sporządzenie Indywidualnego Planu Działania, grupowe poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz szkolenia. Zgłoś swój udział w projekcie. Rekrutacja trwa do końca maja!

Zgłoszenia i szczegóły:

Stowarzyszenie Humaneo filia Brzeg
ul. Piastowska 17-19 lok. 7
49-300 Brzeg

tel. 534 332 120