Startuje kolejne szkolenia w ramach projektu „Młodzież gotowa do zmiany”

Startuje kolejne szkolenia w ramach projektu „Młodzież gotowa do zmiany”

W dniu 12. listopada 2019 roku 8. osobowa grupa uczestników projektu „Młodzież gotowa do zmiany” rozpoczęła szkolenie „Pracownik administracyjny z elementami IT”. To już VI grupa uczestników, którzy przystępują do odbycia kursu.   Zajęcia w ramach szkolenia potrwają 120 godzin. W ramach prowadzonego szkolenia omówione zostaną podstawy teoretyczne i przeprowadzone zostaną praktyczne zajęcia. Uczestnicy na [...]
DORADCA ZAWODOWY OPIEKUJE SIĘ JUŻ 9 GRUPĄ PROJEKTU!

DORADCA ZAWODOWY OPIEKUJE SIĘ JUŻ 9 GRUPĄ PROJEKTU!

Zawiadamiamy, że już IX grupa rozpoczyna zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym w ramach projektu „Kierunek -> Praca”. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu dzisiejszym.   Następnie osoby będą uczęszczać na kolejne zajęcia przewidziane do realizacji w ramach projektu. Zakres pomocy udzielany jako bezpłatne wsparcie w ramach projektu to także Poradnictwo zawodowe grupowe - warsztaty z [...]
Rozpoczęcie rekrutacji do projektu „Akademia Informatyczna CISCO”

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu „Akademia Informatyczna CISCO”

Rozpoczęliśmy rekrutację na bezpłatne szkolenia informatyczne CCNA dla osób dorosłych w ramach projektu „Akademia informatyczna CISCO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych.W ramach projektu zostanie zrekrutowanych 120 osób z województwa mazowieckiego.Zapraszamy zainteresowanych do uczestnictwa w projekcie!
Podkarpacka Ak@demia ICT – skuteczne wsparcie w dostępie do edukacji

Podkarpacka Ak@demia ICT – skuteczne wsparcie w dostępie do edukacji

Stowarzyszenie HUMANEO zakończyło realizację projektu Podkarpacka Ak@demia ICT, którego celem było podniesienie kompetencji z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnych wśród osób uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Fundacją Centrum Rozwiązań Biznesowych.  Grupę docelową tworzyło 300 osób (210 kobiet oraz 90 mężczyzn), wykazujących największy deficyt w obszarze kompetencji cyfrowych. Wsparciem […]

Skip to content