„Cyfrowe lubelskie”: Rozpoczęcie szkoleń cyfrowych

„Cyfrowe lubelskie”: Rozpoczęcie szkoleń cyfrowych

Z przyjemnością informujemy, iż pierwsi uczestnicy/czki rozpoczynają udział w szkoleniu cyfrowym DIGCOMP. Na szkoleniu wykorzystany zostanie standard kompetencji cyfrowych na podstawie aktualnej wersji ramy DigComp 2.2.  Każdy z uczestnik/czka odbędzie szkolenie w ramach 3 spośród 5 obszarów kompetencji: 1. Informacja i dane; 2. Komunikacja i współpraca; 3. Tworzenie treści cyfrowych; 4. Bezpieczeństwo; 5. Rozwiązywanie problemów. […]

„Cyfrowe lubelskie”: Rozpoczęcie zajęć

„Cyfrowe lubelskie”: Rozpoczęcie zajęć

Z przyjemnością informujemy, iż pierwsi uczestnicy rozpoczynają udział w projekcie. Uczestnicy korzystają z Diagnozy umiejętności- II i III etap. Diagnoza umiejętności ma na celu określenie poziomu posiadanych umiejętności podstawowych u diagnozowanych osób oraz potrzeb edukacyjnych w zakresie ich poprawy i służy odpowiedniemu dostosowaniu indywidualnego wsparcia edukacyjnego.  Zadanie to dla każdego uczestnika/czki trwać będzie 3 h […]

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Cyfrowe lubelskie”!

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Cyfrowe lubelskie”!

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Cyfrowe lubelskie”! Miejsce realizacji: miasto Lublin, powiat: lubelski, lubartowski, łęczyński, świdnicki Okres realizacji: 01.01.2024 – 31.08.2024 Jeśli jesteś osobą pełnoletnią spełniającą poniższe warunki: a) pracujesz, zamieszkujesz lub przebywasz na terenie subregionu lubelskiego (m. Lublin, powiat: lubelski, lubartowski, łęczyński, świdnicki) b) posiadasz umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, […]

Koniec realizacji projektu „Ku integracji!”

Koniec realizacji projektu „Ku integracji!”

Z dniem 30.06.20232 r. zakończono realizację projektu pn. „Ku integracji!”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 01.05.2022 r. W trakcie realizacji projektu Uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach mających na celu opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji czy też w bezpłatnych szkoleniach zawodowych prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, […]

„Ku integracji!”: Staże zawodowe

„Ku integracji!”: Staże zawodowe

Osoby biorące udział w projekcie „Ku integracji!” zakończyły realizacje 3-miesięcznych staży zawodowych. Realizacja staży zawodowych umożliwiła wyposażenie stażystów w praktyczne umiejętności do wykonywania zawodu, do którego dana osoba posiada odpowiednie predyspozycje. Wsparcia skierowane było na zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego i rozwijanie umiejętności u pracodawców.

Skip to content