Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025

Minister Edukacji ogłosiła podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025 Są to: ① Edukacja prozdrowotna w szkole – kształtowanie zachowań służących zdrowiu, rozwijanie sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej, nauka udzielania pierwszej pomocy. ② Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej, kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, odpowiedzialności za region i ojczyznę. Edukacja dla bezpieczeństwa i […]

Szkolenie „Uczeń wysoko wrażliwy w rzeczywistości pozaszkolnej”

Szkolenie „Uczeń wysoko wrażliwy w rzeczywistości pozaszkolnej”

12 kwietnia zorganizowaliśmy inspirujące szkolenie dla blisko 70 nauczycieli z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu. Tematem spotkania był: „Uczeń wysoko wrażliwy w rzeczywistości pozaszkolnej”. Jest to jednostka, która wymaga szczególnej uwagi i zrozumienia. Nadmierna wrażliwość na bodźce zewnętrzne sprawia bowiem, że jej doświadczenia sensoryczne są bardziej intensywne, co wpływa na sposób przetwarzania informacji oraz […]

Aktywna Szkoła – kompleksowe wsparcie aktywności fizycznej w ramach programu Ministra Sportu i Turystyki

Aktywna Szkoła – kompleksowe wsparcie aktywności fizycznej w ramach programu Ministra Sportu i Turystyki

2 kwietnia br. rozpoczął się nabór do programu Ministra Sportu i Turystyki „Aktywna Szkoła”. Program zakłada kompleksowe wsparcie aktywności fizycznej, skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży, ale także do osób dorosłych. Wnioski o przystąpienie do programu mogą składać organy prowadzące szkoły publiczne Aktywna Szkoła to program stworzony z myślą o realizacji strategicznego celu w […]

Skip to content