Rekrutacja do projektu „Kierunek->PRACA” została rozpoczęta!

Rekrutacja do projektu „Kierunek->PRACA” została rozpoczęta!

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy: osoby w wieku 30 lat i więcej, bez pracy, w tym osoby bezrobotne i bierne zawodowo, osoby zamieszkujące zg. z KC na obszarze woj. małopolskiego powiaty: nowotarski, limanowski, nowosądecki, gorlicki, tarnowski i m.Tarnów, osoby należące do min. jednej z grup: 50+, długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach, kobiety, bezrobotni [...]
Skip to content