W dalszym ciągu prowadzimy rekrutację do projektu „Uwierz, że możesz!”

W dalszym ciągu prowadzimy rekrutację do projektu „Uwierz, że możesz!”

Informujemy, iż w dalszym ciągu prowadzimy rekrutację do projektu „Uwierz, że możesz!”. Projekt ten skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w województwie mazowieckim z GD poprzez objęcie kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem na podstawie ścieżki reintegracji z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (coaching, trening umiejętności społecznej) i zawodowym (szkolenia, staże, […]

Rekrutacja nadal trwa!

Rekrutacja nadal trwa!

Informujemy, iż w dalszym ciągu prowadzimy rekrutację do projektu „Na stałej drodze włączenia”. Projekt ten adresowany jest dla osób powyżej 18 roku życia, w tym osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej. Przypominamy, iż projekt jest skierowany wyłącznie dla osób zamieszkujących obszar [...]
Rekrutacja nadal trwa!

Rekrutacja nadal trwa!

Informujemy, iż w dalszym ciągu prowadzimy rekrutację do projektu „Twoja droga do sukcesu”. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:     zamieszkuje (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w jednym z powiatów: dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim, m. Wałbrzych, ząbkowickim;     jest osobą w wieku 18 lat i więcej;     jest osobą [...]
Ukończono szkolenie zawodowe z zakresu „Pracownik ds. obsługi klienta”

Ukończono szkolenie zawodowe z zakresu „Pracownik ds. obsługi klienta”

Z przyjemnością informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Droga do zatrudnienia” zakończyli udział w szkoleniu zawodowym. Uczestnicy projektu w dniu 09.12.2021 r. zakończyli szkolenie zawodowe z zakresu „Pracownik ds. obsługi klienta”. Celem szkolenia było między innymi podniesienie i zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu. Po zakończeniu szkolenia zawodowego każdy uczestnik przystąpił do egzaminu [...]
Staże zawodowe – ostatnia prosta

Staże zawodowe – ostatnia prosta

Z wielką radością informujemy, że już ponad 50 uczestników projektu „Droga ku zatrudnieniu” ukończyło ostatnią formę wsparcia, którą były 4-miesięczne staże zawodowe. Tym samym osoby te zakończyły swój udział w projekcie i uzyskały dokument potwierdzający nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Wraz z upływem kilku poprzednich miesięcy uczestnicy brali aktywny udział w różnorodnych zajęciach ze specjalistami, między innymi […]

Skip to content