STAŻE ZAWODOWE OSTATNIM ETAPEM WSPARCIA PROJEKTOWEGO

STAŻE ZAWODOWE OSTATNIM ETAPEM WSPARCIA PROJEKTOWEGO

Przed uczestnikami ostatnich grup (VII, VIII, IX i X) projektu „Aktywizacja krok po kroku” pozostał najważniejszy etap wsparcia, czyli 4-miesięczne staże zawodowe, które pozwolą na nabycie praktycznych umiejętności w danym zawodzie.     To swoiste podsumowanie dotychczasowych, wieloetapowych działań, których celem jest wsparcie i aktywizacja osób biernych zawodowo lub bezrobotnych, a także zagrożonych ubóstwem lub [...]
SZKOLENIA ZAWODOWE DLA OSTATNICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

SZKOLENIA ZAWODOWE DLA OSTATNICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

To już przedostatni etap wsparcia w ramach projektu „Aktywizacja krok po kroku”. Tym razem do szkoleń zawodowych przystąpią ostatni uczestnicy, którzy będą rozwijać swoje kwalifikacje na podstawie określonych wcześniej indywidualnych potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego, biorąc również pod uwagę specyfikę regionalnego rynku pracy.    Szkolenia pozwolą na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji poprzez udział w zajęciach [...]
SZKOLENIA ICT KOLEJNYM ETAPEM WSPARCIA

SZKOLENIA ICT KOLEJNYM ETAPEM WSPARCIA

Ostatnie cztery grupy projektu „Aktywizacja krok po kroku” wezmą udział w szkoleniu ICT (information and communication technologies) w wymiarze 96 godzin. Zajęcia zostaną podzielone na 16 dni, a uczestnicy po zdanym egzaminie uzyskają certyfikat ECCC.    To kolejna forma wsparcia, która obejmuje naukę podstaw obsługi komputera i internetu, a zakończy się egzaminem ECCC z następujących [...]
WARSZTATY POSZUKIWANIA PRACY DLA KOLEJNYCH GRUP

WARSZTATY POSZUKIWANIA PRACY DLA KOLEJNYCH GRUP

Uczestnicy kolejnych grup wezmą udział w Warsztatach poszukiwania pracy. Zajęcia w wymiarze 32 godzin obejmują takie tematy jak: znajomość zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej, profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, analizę lokalnego rynku pracy, autoprezentację w kontakcie z pracodawcą i najczęściej zadawane pytania, a także studium przypadku dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej.   Zajęcia będą odbywać [...]
INDYWIDUALNE SPOTKANIA PSYCHOSPOŁECZNE

INDYWIDUALNE SPOTKANIA PSYCHOSPOŁECZNE

Istotnym elementem wsparcia podczas projektu „Aktywizacja krok po kroku” są indywidualne spotkania psychospołeczne. W najbliższym czasie wezmą w nich udział uczestnicy z grup: VII, VIII, IX i X.    Celem spotkań z psychologiem, które będą odbywać się w Godkowie i Pasłęku, jest diagnoza potrzeb i predyspozycji, określenie słabych i mocnych stron, w tym deficytów umiejętności [...]
Skip to content