Projekt „Aktywni na rynku pracy” zakończony!

Projekt „Aktywni na rynku pracy” zakończony!

Z końcem minionego roku Stowarzyszenie HUMANEO zakończyło realizację projektu pn. „Aktywni na rynku pracy". Celem projektu była realizacja przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym kompleksowej ścieżki reintegracji, stworzonej indywidualnie dla każdego uczestnika projektu.  Realizacja kompleksowej ścieżki wsparcia doprowadziła do usamodzielnienia się uczestników projektu,  a także do uniezależnienia od finałowej pomocy instytucjonalnej. Pozytywny wpływ na sytuację zawodową [...]
Skip to content