Koniec realizacji projektu „Droga do zatrudnienia”

Koniec realizacji projektu „Droga do zatrudnienia”

Z dniem 31.05.2022 r. zakończono realizację projektu pn. „Droga do zatrudnienia”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 czerwca 2020 roku, a uczestnikami było 76 osób zamieszkujących teren województwa warmińsko-mazurskiego. W trakcie realizacji projektu Uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach mających na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania, w zajęciach […]

„Droga do zatrudnienia”: Ostatni uczestnicy ukończyli staże zawodowe

„Droga do zatrudnienia”: Ostatni uczestnicy ukończyli staże zawodowe

Z wielką radością informujemy, że z końcem marca 2 uczestników projektu „Droga do zatrudnienia” ukończyło ostatnią formę wsparcia, którą były pięciomiesięczne staże zawodowe. Wraz z upływem kilku poprzednich miesięcy uczestnicy brali aktywny udział w różnorodnych zajęciach ze specjalistami, między innymi w bezpłatnych szkoleniach zawodowych poprzedzonych spotkaniami mającymi na celu zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb każdego z uczestników. […]

Kolejni uczestnicy projektu DDZ ukończyli ostatnią formę wsparcia

Kolejni uczestnicy projektu DDZ ukończyli ostatnią formę wsparcia

Z wielką radością informujemy, że z końcem marca 2 uczestników projektu „Droga do zatrudnienia” ukończyło ostatnią formę wsparcia, którą były trzymiesięczne staże zawodowe. Tym samym osoby te zakończyły swój udział w projekcie i uzyskały dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji/kompetencji. Wraz z upływem kilku poprzednich miesięcy uczestnicy brali aktywny udział w różnorodnych zajęciach ze specjalistami, między innymi […]

„Droga do zatrudnienia”: Zajęcia z pośrednictwa pracy dla uczestników grupy VII

„Droga do zatrudnienia”: Zajęcia z pośrednictwa pracy dla uczestników grupy VII

W ostatnich kilku dniach uczestnicy projektu „Droga do zatrudnienia” należący do grupy VII ukończyli kolejną formę wsparcia, a mianowicie indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. Zajęcia odbywały się w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie). Na każdego z uczestników przypadały trzy godziny zajęć, podczas których mieli oni możliwość skonsultowania swojej sytuacji zawodowej ze specjalistą. Program zajęć obejmował nastepujące zagadnienia: […]

Skip to content