Szkolenie zawodowe dla grupy 9

Szkolenie zawodowe dla grupy 9

Wraz z końcem maja uczestnicy projektu „Droga ku zatrudnieniu” należący do grupy 9 rozpoczną szkolenie zawodowe z zakresu „Specjalista ds. sprzedaży”. Będzie ono miało na celu przygotować uczestników do kolejnej formy wsparcia, a mianowicie do 4-miesięcznego stażu zawodowego. Szkolenie jest w 100% bezpłatne i będzie składać się z dwudziestu spotkań po 6 godzin lekcyjnych, co […]

Grupa 7 rozpoczyna szkolenie zawodowe!

Grupa 7 rozpoczyna szkolenie zawodowe!

W najbliższych dniach kolejni uczestnicy projektu „Droga ku zatrudnieniu” rozpoczną szkolenie zawodowe z zakresu „Pracownik biurowy z elementami e-commerce”. Głównym celem tej formy wsparcia będzie zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które zostaną wykorzystane w praktyce już podczas odbywania 4-miesięcznego stażu zawodowego. Szkolenie zostanie podzielone na kilkanaście spotkań, a pozytywny wynik egzaminu końcowego umożliwi uczestnikom uzyskanie […]

PORADNICTWO ZAWODOWE DLA KOLEJNYCH GRUP

PORADNICTWO ZAWODOWE DLA KOLEJNYCH GRUP

Jeszcze w marcu kolejni uczestnicy projektu „Droga ku zatrudnieniu” wezmą udział w zajęciach z poradnictwa zawodowego. Zajęcia te będą odbywały się w kilkuosobowych grupach i zostaną podzielone na sześć 5-godzinnych spotkań. Poprzez aktywne uczestniczenie w zajęciach każdy z uczestników będzie miał możliwość zapoznania się z różnymi sposobami poszukiwania pracy oraz z aktualnymi realiami rynku pracy. […]

OSTATNIA SZANSA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE „DROGA KU ZATRUDNIENIU”

OSTATNIA SZANSA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE „DROGA KU ZATRUDNIENIU”

To już ostatnie dni rekrutacji do projektu „Droga ku zatrudnieniu”, który jest dużą szansą na zmianę sytuacji zawodowej dla osób w wieku 18-29 lat, które pozostają bierne zawodowo lub bezrobotne (niezarejestrowane w urzędzie pracy). Sprawdź jakie warunki musisz spełnić, aby dołączyć do grona uczestników! Projekt obejmuje osoby z obszaru miasta Elbląga oraz powiatów: braniewskiego, działdowskiego, […]

CZEKAMY NA TWOJE ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU „DROGA KU ZATRUDNIENIU”

CZEKAMY NA TWOJE ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU „DROGA KU ZATRUDNIENIU”

Jeszcze przez niespełna miesiąc można zgłaszać się do udziału w projekcie, który może całkowicie odmienić Twoją sytuację zawodową. Jest on skierowany do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych, ale niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym do osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach. Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Skip to content