Zakończenie projektu pn. „Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa”

Zakończenie projektu pn. „Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa”

Zakończył się realizowany przez Stowarzyszenie HUMANEO projekt pn. „Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa”. Jego najważniejszym celem było wsparcie osób najbardziej potrzebujących z terenu województwa małopolskiego, które bez udziału w projekcie miały niewielkie szanse na powrót do aktywności zawodowej. W pierwszej kolejności do projektu zostały zakwalifikowane osoby zagrożone ubóstwem, które wielokrotnie doświadczały wykluczenia społecznego, w tym [...]
Skip to content