Ruszamy z realizacją projektu grantowego pod nazwą „Nauczyciel XXI wieku”

Ruszamy z realizacją projektu grantowego pod nazwą „Nauczyciel XXI wieku”

Stowarzyszenie Humaneo realizuje projekt grantowy pn. „Nauczyciel XXI wieku” realizowany w ramach projektu POWR.02.10.00-00-00-0008/20 pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Celem przedsięwzięcia jest wzrost jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego przez kadrę Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Humaneo (4 osoby) 192 nauczycielom (169 kobietom, […]

Skip to content